Genel Metraj

wf_group_Mesure_Standart.gif

     Genel Metraj en sık kullanılan Metraj Cetveli formatıdır. Düzenli geometrilerin alan, hacim vb. metraj bilgilerin hesaplanması için kullanılır. Adet, en, boy, yükseklik, alan hacim  gibi niceliklere sahip olan imalatların metrajlarında kullanılır.

      Genel Metraj formatında metraj cetveli oluşturmak için Metraj İcmali bölümünden Metraj Tipi Genel Metraj olan yeni bir metraj grubu satırı tanımlanır. Bu satır üzerinde farenin sol butonuna basıldığında ekrana gelen popup menüsünde bulunan <Aç  Ctrl+O> seçeneği işaretlendiğinde Genel Metraj Cetveli penceresi ekrana gelir.

 

Pys_Cost_Measures_Std.gif

 

Bu pencere 3 bölümden oluşur.

Sol üstte bulunan <Metraj Özellikleri> bölümünde;

 

image10.jpg

 

Proje Adı : Metrajı düzenlenen projenin adı bilgi amaçlıdır. Ve değişiklik yapılamaz.

Metraj Adı : Genel Metraj Cetvelinin sahibi olan metraj grubunun adıdır. Bu alan boş bırakılamaz

Metraj Tipi : Metraj Cetvelinin formatını gösterir ve bilgi amaçlıdır değiştirilemez.

Metraj Şablonu : Sadece Genel Metraj Formatına ait olmak üzere metraj cetvelindeki niteliklerin girildiği sütunlar kullanıcı tarafından tanımlanabilir. Bu tanımlamalar Genel Metraj Şablonları bölümünde yapılır. Kullanıcı tarafından hazırlanmış yeni bir Genel Metraj Şablonu yoksa program tarafından varsayılan olarak düzenlenmiş <Standart Metraj> şablonu kullanılır. Yeni Metraj Şablonu düzenlemek için <Araçlar> altında bulunan <Metraj Şablonları  Alt+L>  seçeneği işaretlenmelidir.

Uygulama Tipi : Düzenlenecek metrajın İmalata yada Proje Klasına uygulanacağını belirler. Varsayılan değer Metrajın İmalatlara uygulanmasıdır. Bu durumda pencerenin sağ üst tarafında bulunan Metraj İmalatları penceresine metrajın yapılması istenen İmalat kalemleri tanımlanır.

Uygulama Tipinin Proje Klası olması durumunda Proje Bilgileri bölümünde bulunan Proje Klasları tablolarında  oluşturulmuş Kazı yada Paçal İmalat tipinde oluşturulmuş olan kazı klasları seçilir. Bu durumda pencerenin sağ üst tarafında bulunan bölüme düzenlenmiş olan klas tablolarından metraj için kullanılması istenen seçilir. Klas tablosu seçilmesi halinde klasın içerisinde tanımlanmış olan paçal pozlar, yada kazı dolgu pozları bilindiği takdirde klas oranlarına göre hesap edilen toplam metraj miktarına göre dağıtılır.

 


 

Sağ üstte bulunan <Metraj İmalatları> bölümünde; Bu metraj grubu içerisinde metrajı düzenlenmesi istenen İmalat Pozları seçilir. Metraj satırları girilmeden önce mutlaka bu bölümden metrajı yapılacak olan imalat seçilmelidir.

 

image11.jpg

 

Bunun için bu bölüm üzerinde farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana gelen popup pencerede bulunan <İmalat Ekle> seçeneği altındaki <Ürün  Gezgininden ...> yada <Proje Kaynaklarından...> bölümlerinden biri seçilerek ekrana gelen pencereden metrajı düzenlenecek imalat seçilir.

 

image3.gif

 

Seçilen metrajı düzenlenecek imalat Metraj İmalatları listesine düştüğünde artık onun metrajını düzenlemek için bulunduğu satır seçilerek kırmızı hale getirilir. Bu durumda pencerenin alt bölümünde bulunan metraj cetvelinin başlığıda seçilen bu imalatın adını alır.

 


 

Pencerenin alt bölümünde bulunan <Metraj Cetveli> bölümünde ise seçilen imalatın metraj niceliklerinin tanımlandığı tablo mevcuttur.

 

Metraj nicelik bilgileri bu tabloya tanımlanır. Yeni bir metraj satırı oluşturmak için * işaretinin bulunduğu boş satırda Açıklama sütununa metraj kaleminin nereye ait olduğunun bilgisi yazılır. Daha sonraki beher, adet, en, boy, yükseklik sütunları imalatın geometrisine göre metraj miktarları yazılır. Satır numarasını gösteren No ve sonucun hesaplandığı Sonuç sütunu ise kendiliğinden hesaplandığı için kullanıcı tarafından değiştirilemez.

 

Örneğin aşağıda çizimde D101 döşemesinin bulunduğu oturma odasına ait duvar sıvalarının metrajını düzenlemek istersek ;

 

image16.jpg

 

 

Öncelikle <Metraj İmalatları> bölümünde bulunan liste üzerinde faremizin sağ tuşuna bastığımızda ekrana gelen popup menüde <İmalat Ekle> seçeneğinin altında bulunan <Ürün Gezgininden > işaretlenir. Ekrana gelen Birim Fiyat kataloğundan Sıva Derz ve Şap işleri bölümünden kullanılmak istenen sıva pozu üzerine çift tıklayarak yada <Seç ve Çık> işaretlenerek seçilir ( Burada 27.502 pozu seçilmiştir).

Listeye gelen 27.502 pozu seçildiğinde satır kırmızı hale dönüşür. Bu durumda artık metraj cetvelimize bu imalata ait metraj değerlerini girebiliriz.

Öncelikle Açıklama bölümüne metraj değerlerinin alındığı yere ait açıklama yazılır. Burada odanın uzun kenarlarından metraja başlanmıştır. 2 adet uzun kenara sahip olan odanın uzun kenarının boyu projesinde görüldüğü gibi 2,9 mt dir. Kat yüksekliği ise 3,0 mt olduğuna göre odanın iki uzun duvarının sıva yüzeyi 17,40 m2 otomatik olarak hesaplanır.

 

image4.jpg

 

Daha sonraki satırda odaya ait kısa kenarların yüzeyleri benzer şekilde metrajlanır. Projesinde görüldüğü üzere Pencere ve Kapı boşluklarının kısa kenar yüzeylerinden düşülmesi gereklidir.

Minha kelimesi arapçadan sözlüğümüze girmiş olup negatif düşülecek değer anlamında kullanılır. Açıklama alanı içerisinde her hangi bir yerde bu kelimenin kullanılması durumunda hesaplanan satırın toplama etkisi -1 ile çarpılmış olarak gelecektir. Bu durumda İ (İşaret) süyununda bulunan + işareti - olarak değişir. Ayrıca minha kelimesi kullanılmadan da (İ) sütuna çift tıklayarak negatif/pozitif etkisi değiştirilebilir.

Metraj satırında nicelik sütunlarına rakam değerleri girildiği gibi Macro işlemlerde bu alanlara tanımlanabilir. Örnek olarak Adet sütununa 2x5 gibi çarpma , yada bölme çıkarma toplama gibi 4 işlem yapılabilir.

 

Ayrıca genel metraj cetvelinde bulunan her satırdaki metraj nitelik sütunlarına (beher,en,boy,yükseklik vb)  Hazırlanmış Formüller ile hesaplama  imkanıda kullanıcıya sunulmuştur.

 


 

Formül İle Metraj :

Metraj hücrelerinde formül kullanılması isteniyor ise öncelikle formül sonucunun hangi hücre içerisinde yer alması isteniyor ise imleç o hücre üzerinde bulunmalıdır. Eğer tüm satır için genel bir formül kullanılacak ise İmleç Açıklama sütununda konuşlandırılır.

Örnek olarak inşaat tekil temellerin genel geometrik şekli olan obelisk + prizma hacmi daha önceden Formül Yöneticisi bölümünde tanımlanmış olup formüle gereken parametreler verildiğinde bu hacim otomatik olarak hesaplanarak metrajınıza dahil edilir.

image4.gif

 

Bunun için sonucun dönmesini istediğimiz her hangi bir hücre üzerinde bulunurken farenizin sağ tuşuna basıldığında ekrana gelen popup menü üzerinde bulunan <Hücre> seçeneğinin altında bulunan <Formül Ekle  Ctrl+F> işaretlenir.

 

image5.gif

 

Bu durumda Formül Yönetici penceresi ekrana gelir. Bu listede önceden tanımlanmış olan formüller ve parametreleri mevcuttur. Bu liste içinde bulunan Münferit Sömel Hacmi  formülü üzerine çift tıklayarak seçilir. Bu formül penceresi açıldığında ;

 

image5.jpg

 

Parametreler bölümüne uygulamada bulunan sömele ait değerler girildiğinde Sömelin hacmi otomatik olarak yukarıdaki formüle uygun olarak hesaplanır. <Sakla ve Çık> seçeneği ile bu pencere ve Formül yönetici penceresi  kapatıldığında hesaplanmış olan değerin metraj hücresine aktarıldığı görülür. Ayrıca Açıklama sütununa formül notasyonu ve parametreleri yazılır.

Yeni formül düzenleme yada değişiklikler için Formül Yönetici bölümünden daha detaylı yardım alınabilir.

 


 

Alt Metraj Bloğu :

Metraj Cetvelinde bulunan hücrelere Formül uygulanabildiği gibi nicelik belirten her hücre için alt metraj bloğu açılabilir. Bunun için sonucun dönmesini istediğimiz her hangi bir hücre üzerinde bulunurken farenizin sağ tuşuna basıldığında ekrana gelen popup menü üzerinde bulunan <Hücre> seçeneğinin altında bulunan <Alt Metraj Ekle  Ctrl+M> işaretlenir.

 

image6.jpg

 

Bu durumda üzerinde bulunan hücreye ait alt metraj bloğu ekrana gelir. Bu alt metraj sayfasında herhangi bir imalat tanımlanmaksızın alt metraja ait değerler girilir. Burada önemli olan alt metraja ait Metraj adı bölümünün girilmesidir. Alt metraj bloğuna ait veri girişi tamamlandığında pencerenin kapatılması ile birlikte alt metrajda bulunan toplam değer üzerinde bulunan hücreye aktarılır.

 

Gerek formül gerekse alt metraj bloğu şeklinde hazırlanmış olan hücreye ait bu bilgileri silmek için <Hücre Bilgileri Sil> seçeneği işaretlenebilir.

 


 

Metraj Satırlarının Kopyalanması :

Tekrarlanan yada benzer olan metraj satırları kullanıcı tarafından tekrar tekrar yazılmaktansa kopyala işlemi yapılabilir. Bunun için kopyalanması istenen satırlar sol tarafta bulunan işaretleme sütunundan  Control tuşuna yada Shift tuşuna basılı tutularak yapılır. Daha sonra işaretlenen satırlar üzerinde farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana gelen popup menü içerisinde bulunan <Kopyala Ctrl+C> seçeneği ile hafızaya alınır. Daha sonra kopyalanması istenen satır üzerine imleç konuşlandırıldıktan sonra gene farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana gelen popup menü içerisinde bulunan <Yapıştır Ctrl+V> seçeneği ile kopyalanarak çoğaltılırlar.

 


 

Metraj Satırlarının Silinmesi :

Yanlış hazırlanmış yada hatalı olan metraj satırların silinmesi yine istenen satırların sol tarafta bulunan işaretleme sütunundan  Control tuşuna yada Shift tuşuna basılı tutularak işaretlenmesinden sonra farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana gelen popup menü içerisinde bulunan <Sil Ctrl+Y> seçeneğinin işaretlenmesi ile yapılır. Silinen satırların geri dönüşü olmadığı için silme işleminin dikkatli yapılması gerekir.

Hazırlanan metraj satırlarının daha sonra kullanılmak üzere metraj cetvelinde kalmasını ancak metraj hesabına dahil edilmeyip, yazıcıdan alınan dökümlerde gösterilmesinin engellenmesi için bu satırları <Dikkate alma Ctrl+X> seçeneği ile geçici olarak bloke edebilirsiniz. Daha sonra aynı işlem tekrarlanarak bu satırlar metraj hesabına tekrar dahil edilebilir.

 


 

Benzer İmalat Metrajlarının Çoğaltılması :

Bazı imalatlara ait yapılan metrajlar benzer imalatlar için çoğaltılabilir. Örneğin yukarıdaki örnekte hazırlanan sıva metrajı sıvanın üzerine yapılacak olan boya imalatı içinde geçerlidir. Bu durumda Boya pozu için aynı metraj satırlarının yazılması mükerrer bir işlem olacağından sürükle-bırak yöntemi ile sıva metraj bloğu boya imalat kaleminin üzerine aktarılabilir. Bunun için öncelikle <Metraj İmalatları> bölümüne projesinde yapılması planlanan boya imalatı pozu eklenir. Daha sonra tekrar Sıva metrajı kalemine geri dönülerek metraj cetvelinde bulunan tüm satırlar seçilir. Seçili satırlar üzerinde Control tuşuna basılı tutularak yukarıda bulunan Boya imalat kalemi üzerine taşınarak bırakılır. Bu durumda sıva metrajı cetvelinde bulunan tüm satırların kopyaları boya metraj cetveline aktarılmış olur.

 

image7.jpg Dikkat edilmesi gereken bir husus <Control> tuşuna basılmaması durumunda metraj satırlarına kopya işlemi yapılmaz ve sadece taşınır. Kopyalamadan sadece taşıma işlemi poz numarası hatalı yazılmış olan metrajların pozlarının değiştirilmesinde kullanılabilir.

 


 

Metraj Satırları Arasına Boş Satır İlavesi :

Metraj cetvelini düzenlerken atlanan unutulmuş satırların önceden düzenlenmiş satırlar arasına eklenmesi gerekebilir. Bu gibi durumlarda araya satır eklenmesi istenen mevcut satır üzerine imleç getirildikten sonra farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana gelen popup menü içerisinde bulunan <Ekle> seçeneği işaretlenildiğinde ekrana gelen Satır Ekleme penceresine ;

 

image8.jpg

 

eklenecek satır sayısı yazılarak <TAMAM> butonuna basıldığında program eklenmesi istenen satır sayısı kadar boş satırı araya ekler.

 


 

Yeniden Hesaplama/Numaralandırma :

Araya satır ekleme ve blok silme gibi durumlarda program tarafından otomatik olarak verilen satır numaralarında atlalamalar veya bozulmalar olabilir. Bu gibi durumlarda Metraj Cetveli üzerinden <Genel Metraj> seçeneğinin altında bulunan <Yeniden Numarala  Ctrl+R> işaretlenerek numaralama işlemi programa yeniden yaptırılabilir.

 

image6.gif

 

 

Program her hücreye veri girdiğinizde toplam hesapları otomatik olarak yapar. Ayrıca bu satırlardaki hesapların tekrar yaptırılmasını programa yeniden yaptırmak için  için yine aynı menü içerisinde bulunan <Yeniden Hesapla  Ctrl+F5> seçeneği kullanılabilir.

 


 

Metraj Cetvellerine Detay Bilgi Eklenmesi:

Metraj Cetveline serbest formatta metinler, çizimler  yada metrajı yapılan yerin fotoğrafı gibi detay bilgileri eklemek istediğinizde <Genel Metraj> menüsü içerisinde yer alan <Metraj Açıklama Alt+D> , <Metraj Resmi  Alt+P> ve <Çizim Editörü  Alt+C> seçenekleri kullanılabilir.

Metraj Cetveline bir metin dosyası yada serbest formatta bulunan yazılarınızı eklemek için Metraj Cetveli üzerinden <Genel Metraj> seçeneğinin altında bulunan <Metraj Açıklama Alt+D> seçeneği işaretlenir. Bu durumda  Proset Text Editörü ekrana gelecektir. İstenilen metin ve açıklamalar bu alana yazılarak kaydedilip çıkıldığında bu bilgiler mevcut metraj bloğuna eklenir.

Metraj Cetveline bir resim dosyası eklemek için Metraj Cetveli üzerinden <Genel Metraj> seçeneğinin altında bulunan <Metraj Resmi Alt+P> seçeneği işaretlenir. Bu durumda  Proset Image Editor ekrana gelecektir. İstenilen resim dosyası bu editör yardımı ile açılarak kaydedilip çıkıldığında bu resim bilgisi  mevcut metraj bloğuna eklenir.

Metraj Cetveline bir çizim dosyası eklemek için Metraj Cetveli üzerinden <Genel Metraj> seçeneğinin altında bulunan <Çizim Editörü Alt+C> seçeneği işaretlenir. Bu durumda  Proset Çizim Editörü  ekrana gelecektir. Bu editör yardımı ile istenilen çizim veya krokiler hazırlanarak kaydedilip çıkıldığında bu çizim bilgisi  mevcut metraj bloğuna eklenir.

 


 

Metrajların  Mahal Listesine Eklenmesi:

İmalat kalemlerine ait metraj satırları istenildiği takdirde bulunduğu mahale göre Proje için tanımlanmış olan Mahal Listesi Ağacına işlenerek daha düzenli ve takip edilmesi kolay metraj cetvelleri hazırlanabilir. Böylece Sözleşmenin bir eki olan Mahal Listesi ve onun içerdiği imalat metrajlarıda otomatik olarak hazırlamış olur.

Metraj Cetveli ile Mahal Listesi Ağacının birlikte uygulanabilmesi için Genel Metraj Penceresinde bulunan <Görünüş> menüsü altındaki <Mahal Grupları>  seçeneği işaretlenmelidir. Bu Durumda Metraj Cetvelinin yanına Proje Mahal Listesi Ağacı ekrana gelir.

 

image12.jpg

 

Proje Mahal Listesi Ağacı aynı proje İş Grupları Ağacına benzer her proje için bir tane projeyi oluşturan kullanıcı tarafından hazırlanır. Tek farkı projenin iş gruplarına göre değil mahal gruplarına göre belirli bir hiyerarşide gruplanması ile oluşturulur.

Metraj Satırı girilmeden önce sol tarafta bulunan mahal listesi ağacından herhangi bir düğüm noktası seçilirse yeni girilen imalat kalemine ait satırın bu mahalle oluşturulduğu program tarafından kabul edilir. Ayrıca metraj satırlarını işaretleyerek sürükle-bırak yöntemi ile de istediğiniz mahal ağacı düğüm noktasına bırakabilirsiniz. Bu durumda işaretli olan metraj kalemleri ilgi mahal düğümüne aktarılır.

Mahal Ağacının oluşturulması Mahal Listesi Ağacı bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Burada dikkat edilmesi gereken hususların başında içerisine metraj satırları atanmış mahal ağacı düğümü silindiğinde içinde bulunan metraj satırları silinmez sadece bağlı olduğu bir üst düğüm noktasına aktarılır. Metraj kalemlerini silmek için mutlaka metraj cetveli bölümünden işaretleyerek popup menüde bulunan <Sil   CTRL+Y> seçeneği işaretlenmelidir.

 


 

Bul ve Değiştir :

Detaylı Metraj Cetvellerinde satır sayıları çoğaldıkça değişiklik ve düzeltme gibi işlemlerde aranan yerlerin bulunmasında zorluklar yaşanabilir. Bu gibi durumlarda arama yapılacak sütun başlığı işaretlenerek  farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana gelen popup menü içerisinde bulunan <Bul   F3>  seçeneği ile ekrana gelen bu pencerede aranılacak kelime yazılarak arama işlemi başlatılır. Daha detaylı bilgi için Bul ve Değiştir bölümünde daha detaylı bilgi bulabilirsiniz. Ayrıca toplu kelime değiştirme işlemleride aynı şekilde bu bölümden yapılabilir.

 


 

Metraj Cetvelinin Yazıcıdan Alınması:

Metraj Cetveline ait veri girişleri tamamlandıktan sonra Metraj Cetvellerinin yazıcıdan alınması için <Dosya> menüsünde bulunan <Print Ctrl+P> seçeneği işaretlenmelidir. Bu durumda Genel Metraj penceresi bölümünden alabileceğiniz tüm raporların listesi Rapor Hazırlama penceresinde ekrana gelir.

 

image13.jpg

 

Mevcut raporlar listesinden yazıcıdan almak istediğinizi seçerek <TAMAM> butonuna basınız.

Bazı metraj cetvellerinin çok kısa olması durumunda kağıt sarfiyatını önlemek için aynı tip metraj cetvellerini sıralı olarak arka arkaya alınması için Metraj Detay sayfası kapatılarak Metraj Icmal sayfasında bulunan Sıralı Metraj Dökümleri kullanılabilir.

 

Örnek Genel Metraj Raporları :

1) Genel Metraj Listesi (Yatay)

2) Genel Metraj Listesi (Mahallere Göre)